Truyền thông dự án cần những nguyên tắc nào?

Share This Post

Chiến lược kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp chính là kết quả của một nền tảng hoạch định chiến lược marketing và truyền thông vững vàng và sáng tạo. Dĩ nhiên để có được một chiến lược marketing và truyền thông hiệu quả bạn cần phải có một định hướng truyền thông dự án đúng và đủ.

Nguyên tắc truyền thông dự án mang lại thành công
Nguyên tắc truyền thông dự án mang lại thành công

Tất cả các chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển thương hiệu Company name hoặc Brand name dự án đều luôn song hành với chiến lược marketing và truyền thông, do có mối liên hệ tương quan về định vị dự án, phân khúc thị trường, phân khúc khách hàng, khả năng tiếp cận và thu hút khách hàng tiềm năng. Và là người dẫn đầu Ban chiến lược marketing và truyền thông của doanh nghiệp, bạn cần hoạch định đúng định hướng phát triển thương hiệu và dự án cho doanh nghiệp.

Bạn có thể tham khảo 4 nguyên tắc cơ bản trong định hướng truyền thông dự án sau đây để tối ưu hóa cho chiến lược của bạn:

1. Xác định định vị thương hiệu dự án

Là nguyên tắc cơ bản đầu tiên trong định hướng truyền thông dự án. Bạn cần xác định Brand Identity, Brand Strategy cũng như những chỉ số phân tích sản phẩm, phân tích khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu, mindshare mong muốn sở hữu, bản đồ tư duy chiến lược phát triển thương hiệu company name và brand name dự án, doanh thu mong muốn .. tất cả các yếu tố này sẽ làm nền tảng tài nguyên ban đầu trước khi phát triển chi tiết các tài liệu bán hàng

2. Phân tích chuyên sâu sự khác biệt sản phẩm

Đây chính là trọng tâm trong định hướng truyền thông dự án và là lý do quyết định sự thành bại trong kinh doanh. Sự khác biệt nằm ở khả năng tách biệt dự án khỏi vòng vây các sản phẩm đối thủ cạnh tranh, biết cách tạo điểm nhấn riêng biệt trong cùng một phân khúc thị trường và phân khúc khách hàng mục tiêu.

Câu hỏi đặt ra là bạn phải làm gì để tạo nên được sự khác biệt cho dự án của bạn, USP sản phẩm của bạn có phải giá trị khác biệt sản phẩm mang lại cho chủ nhân sở hữu? Những lợi thế cạnh tranh đặc biệt đã đủ hấp dẫn các khách hàng mục tiêu và các nhà đầu tư ? Hãy nhớ khi phân tích và phát triển sản phẩm, luôn đặt mình vào vai trò của đơn vị phát triển, khách hàng/ nhà đầu tư, và cuối cùng là sàn phân phối.

Nguyên tắc truyền thông dự án mang lại thành công
Phân tích chuyên sâu sự khác biệt sản phẩm

3. Phân tích chân dung khách hàng mục tiêu

Cụ thể hơn chính là bức tranh tổng thể chân dung khách hàng mục tiêu cho dự án của bạn. Hoạt động nghiên cứu thị trường đóng vai trò rất quan trọng cho sự nhận diện phân khúc khách hàng. Bạn cần tìm được đáp án cho những câu hỏi: Khách hàng tiềm năng của bạn là ai? Ai là thị trường mục tiêu của dự án? Bước đầu tiên là hãy bắt đầu cách khắc họa chân dung khách hàng bằng các thông tin nhân khẩu học của họ: Độ tuổi của khách hàng, giới tính, thu nhập, nghề nghiệp chuyên môn, nơi sống và làm việc.

Bước thứ ba trong quá trình xác định khách hàng sẽ quan trọng hơn rất nhiều, đó chính là thông tin tâm lý học. Chính là thói quen sinh hoạt giải trí của họ, mong muốn và nhu cầu thật sự cũng như insight của khách hàng? Giải quyết được bài toán khó này thì định hướng truyền thông dự án của bạn chắc chắn đã đạt được 80% thành công

4.Sự tập trung

Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng không kém trong định hướng truyền thông dự án, có vai trò xuyên suốt từ việc rõ ràng về lĩnh vực chuyên môn hóa, giá trị khác biệt của sản phẩm và phân khúc khách hàng. Sự tập trung là yếu tố then chốt quyết định thành công trong mọi chiến lược cho đến các kế hoạch hành động.

Xem thêm: Quảng cáo 2022 đối mặt với những thách thức nào?

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Xem Thêm